ชัน วิล
White Temple in Bagan
จิตรกรรม
Oil on board
30x40 ซม.
2517