เซจิ คุนิชิมะ
Wrapped Memory Asahi, Newspaper July 17-July 22.07.2017
ศิลปะจัดวาง
Mixed media
60x60x60 ซม.
2551