จักกาย ศิริบุตร
Yantra
สื่อผสม
Mixed fabrics and sequins on canvas
162x160 ซม.
2553