มณเฑียร บุญมา เป็นศิลปินคนสำคัญที่รู้จักกันในวงกว้างในฐานะ ศิลปินร่วมสมัยคนสำคัญที่ยังเป็นผู้บุกเบิกศิลปะร่วมสมัยของไทยร่วมกับศิลปินอีกหลายท่านในช่วงทศวรรษที่ 90 มณเฑียร ปูทางให้กับก้าวสำคัญของประวัติศาสตร์ศิลปะในไทย


ประทีปเป็นศิลปินที่ใช้จิตทำงาน ศิลปินสามารถแสดงออกด้วยวิธีอสร้างสรรค์ ผ่านทางงานนามธรรมและรูปธรรม สามารถลงสีให้เป็นองค์ประกอบภายในตัวเอง จังหวะการเคลื่อนไหวของฝีแปรงในแต่ละครั้งนั้นช่วยส่งเสริมกันและกัน ซึ่งก่อให้เกิดมวลพลังนั้นขึ้นมา


“ผลงานชิ้นนี้ ผมทำขึ้นเมื่อกลับจากวัดพุทธประทีบ กรุงลอนดอน เมื่อปี 2531 คือไปทำงานอยู่ที่นั่นนานประมาณ 3 ปีครึ่ง และจะเห็นได้ว่างานของผมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เป็นภาพเกี่ยวกับงานประเพณีไทย ก็เริ่มมีความร่วมสมัยมากขึ้น มีความคิดอยากจะลองทำงานในแนวนามธรรมมากขึ้น  ผลงานชิ้นนี้จะเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลง… “


ภาพเปลือยในงานศิลปะเป็นเรื่องที่ได้รับการสำรวจและพูดคุยกันอย่างมากจากทั้งศิลปินและผู้ชม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาพเปลือยของผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทางศาสนาหรือเรื่องของมนุษย์ ก็กระตุ้นทั้งความสนใจและความตกใจไปพร้อม ๆ กัน